ABC Studie verbandpakken bij eczeemABC Studie verbandpakken bij eczeem

Hoopvol onderzoek naar antibacteriële verbandkleding

Onderzoek naar de effectiviteit antibacteriële verbandkleding kan mogelijk zorgen voor een terugkeer van vergoedingen. In deze abc-studie wordt gekeken naar de meerwaarde van de antibacteriële werking. Doordat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan, wordt sinds 2015 alleen reguliere verbankleding vergoedt. We hopen dat de uitkomst voldoende onderbouwing biedt voor een terugkeer van Binamed-zilver in de basiszorgverzekering.

ABC-onderzoek naar verbandkleding

Om meer bewijs te verzamelen voor het positieve effect van antibacteriële verbandkleding voor mensen met eczeem is er een groot onderzoek gestart in 5 Nederlandse ziekenhuizen en Universiteiten. In deze zogenoemde “Anti Bacterial Clothing study” worden gegevens over de toegevoegde waarde van de antibacteriële verbandkleding en de kosten in de zorg verzamelt.

Er worden in totaal 150 patiënten met eczeem onderzocht. Zij dragen gedurende één jaar dagelijks verbandkleding. Een deel van de groep krijgt kleding met een antibacteriële werking, een deel zonder. Ook Binamed krabpakken en Binamed-zilver worden in deze vergelijkingsstudie meegenomen.

De onderzoekers willen met deze studie de meerwaarde van antibacteriële verbandkleding aantonen. De resultaten zullen worden voorgelegd bij het ministerie van VWS. Mogelijk levert het voldoende bewijs om te pleiten voor een terugkeer van de vergoedingen.

De meerwaarde van anti-bacteriële verbandkleding

Dit grootschalige onderzoek is een initiatief van o.a. de eczeem patiëntenvereniging en de beroepsvereniging van Dermatologen (NVDV). Zij zijn overtuigd van de meerwaarde van antibacteriële verbandkleding voor patiënten met o.a. constitutioneel eczeem. Samen met andere belangenbehartigers zetten zij zich in voor de terugkeer van de vergoedingen van het medische hulpmiddel.

Verbandkleding wordt al tientallen jaren gebruikt bij de behandeling van eczeem. Patiënten dragen kleding om krabben en verdere huidbeschadiging te voorkomen. Ook zorgt dit medische hulpmiddel voor een betere vocht- en warmteregulatie.

Veel patiënten geven aan dat zij extra baat hebben bij de antibacteriële werking, ten opzichte van de reguliere variant. Met de abc-studie moet hier het wetenschappelijk bewijs voor gaan leveren.

Van niet, naar wel vergoed

Sinds 2015 wordt antibacteriële verbandkleding niet meer vergoed. Verzekeraars vroegen het Zorginstituut om onderzoek te doen naar verbandkleding. De meerwaarde van dit medische hulpmiddel bleek volgens het Zorginstituut nog onvoldoende te zijn onderbouwd. Als kostenbesparing verdween de antibacteriële kleding uit de basisverzekering. De reguliere verbandkleding wordt nog wel vergoed.

De abc-studie moet de meerwaarde van antibacteriële kleding gaan aantonen. Met voldoende, wetenschappelijk bewijs kan er worden gepraat over de terugkeer van de vergoedingen. In dat geval kan Binamed-zilver ook in de toekomst weer vergoed worden. Een hoopvol bericht voor dermatologen en patiënten met constitutioneel eczeem.

Oproep: Ben of ken jij iemand met constitutioneel eczeem?

Voor dit onderzoek worden kinderen en volwassenen met matig tot ernstige eczeem gezocht. Aanmelden kan bij Aviël Ragamin, arts-onderzoeker via: abcstudie@erasmusmc.nl.